loader

... spracováva sa ...

OBCHODNÉ PODMIENKY

Predaj, platba a doručenie tovaru :

▪ predaj - prostredníctvom webshopu
▪ platba - prostredníctvom bankového prevodu, na dobierku
▪ doručenie - dobierka, kuriér, osobné prevzatie ( možné iba po vzájomnej dohode )

Záruka :

Reklamačné podmienky :

▪ záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pri zásielkach dňom doručenia,
▪ akékoľvek nedostatky je potrebné oznámiť bezodkladne po zistení dodávateľovi,
▪ tovar je možné reklamovať v prípade, že nedošlo k úmyselnému, neodbornému mechanickému zásahu,
▪ je potrebné doložiť faktúru, pôvodný obal a presný popis závady, u spotrebiča potvrdenie o zapojení od odborníka.

 

Záruka sa nevzťahuje, ak :

▪ bol tovar poškodený mechanicky, neodborným zásahom,
▪ zariadenie nebolo prevádzkované pri štandardných prevádzkových podmienkach,
▪ tovar opravovala alebo inštalovala neoprávnená osoba alebo organizácia.

 

Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

 

Storno poplatky :

Klient má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Objednávku je možné stornovať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, že objednávka nebola záväzne potvrdená (chybne uvedené údaje) alebo v prípade, že produkt nie je na sklade, už sa nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, daná dodávateľom tovaru.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy pri komunikácii na diaľku (zásielkový obchod) :

 

Klient je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri uzavieraní zmlúv na diaľku.

 

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu dodávateľa na náklady kupujúceho.

 

vzorový formulár na stiahnutie

 

Tovar nesmie byť poškodený, nesmie niesť známky používania. Tovar musí byť v pôvodnom balení.

 

Ochrana osobných údajov :

Osobné údaje klienta umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

 

napíšte nám

Vaše meno :

Váš email :

Váš telefón :

Kontrolný kód :

Správa :

kontakty

SVETTEPLA s.r.o.

Tajovského 2020 / 42

010 01 Žilina

Slovenská republika

info@svettepla.sk

IČO : 46742981

DIČ : 2023556282

IČ DPH : SK2023556282

Igor Ščamba

00421 905 569 430

Ing. Tatiana Kozarcová

00421 907 046 067

nájdete nás