loader

... spracováva sa ...

ELEKTRÓDOVÉ KOTLY GALAN

Ohrev vody v kotli nastáva priamym prechodom elektrického prúdu vodou. Účinnosť sa získava priamou premenou elektrickej energie na tepelnú energiu prechodom elektrického prúdu kvapalinou. Cestou ionizácie molekúl sa teplota kvapaliny a jej vodivosť zvyšuje, rastie elektrický prúd z elektródy k elektróde a kotol rýchlo dosiahne menovitý výkon. Kotol nemá žiadne ohrevné teleso - špirálu, ktoré by mohlo byť prevádzkou opotrebené a malo by obmedzenú životnosť.

Výkon kotla je závislý na rozmeroch elektród a elektrickej vodivosti vody. Vodivosť vody závisí na danom druhu vody a na jej teplote. V závislosti na výkone sú dve skupiny kotlov, jedno a trojfázové s výkonom 2-6kW a 9-50kW. Výhodami sú jednoduchá inštalácia, malé rozmery a nízka hmotnosť elektródových kotlov. Kotly je možné zapojiť do existujúceho vykurovacieho systému, zároveň je možné použiť kotol ako druhý rezervný zdroj (paralelné zapojenie kotlov).

Možno konštatovať, že po nastavení vhodnej vodivosti vody pri uvedení elektródového kotla do prevádzky je potom dlhodobo zaistené dobré a bezporuchové vykurovanie bytu alebo objektu.

Inštalácia kotolne s elektródovým kotlom typu Galan je v nákladoch zhruba o polovicu lacnejšia ako inštalácia plynovej kotolne, nevyžaduje komíny ani žiadne vonkajšie úpravy nehnuteľností ako je plynová prípojka a podobne.

Pre ďalšie zníženie nákladov a zlacnenie tepla je možné použiť vlastný zdroj elektrickej energie v podobe fotovoltaickej elektrárne inštalovanej na streche budovy, prípadne tepelného čerpadla.

Nárast teploty v elektródovom systéme je oveľa rýchlejší ako v klasickom špirálovom.

 

aktuálne produkty

Kotol Galan OHEŇ 2-6 kW

cena : 450.00 €

Kotol Galan GEJZÍR 9-15 kW

cena : 660.00 €

Kotol Galan GEJZÍR 15-25 kW

cena : 720.00 €

1. Významnou výhodou elektródového kotla je úspora energie kvôli jeho extrémnej účinnosti, ktorá dosahuje až 98%.

Táto účinnosť je získaná priamou premenou elektrickej energie na tepelnú energiu pri zohrievaní vykurovacej vody. Elektrický prúd prechádza medzi elektródami, čím vodu ohrieva.

 

2. Jednoduchá inštalácia, malé rozmery a nízka hmotnosť elektródových kotlov.

Napríklad kotol 2-6 kW váži 1,1 kg, 25-50 kW váži 5,7 kg.

 

3. Kotol je možné vložiť do skôr inštalovanej vykurovacej sústavy za dodržania týchto podmienok :

▪ Ako druhý záložný zdroj tepla (paralelné zapojenie kotla) musí mať dostatočný výkon.

▪ Musí byť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny vo vykurovacom systéme.

▪ Musia byť prijaté opatrenia na zabránenie vniknutia nečistôt do telesa kotla pomocou filtrov.

▪ Ak je systém zhotovený z plastového potrubia, je nutné toto plastové potrubie na vstupe a výstupe z kotla nahradiť pozinkovaným resp. čiernym oceľovým potrubím.

Kotol má schopnosť zvyšovať výkon vykurovacieho systému paralelným zapojením viacerých kotlov.

 

Ďalšie z výhod :

▪ nízke náklady na údržbu,

▪ jednoduchá inštalácia a údržba,

▪ bezpečnosť,

▪ malé rozmery,

▪ rýchly nábeh teploty,

▪ tichá prevádzka,

▪ môže byť inštalovaný ako nový vykurovací systém, alebo na už existujúci,

▪ paralelné pripojenie s inými kotlami,

▪ šetrnosť k životnému prostrediu.

 

Elektródový kotol pracuje na princípe priameho prechodu elektrického prúdu vodou, čím vzniká teplo, ktoré sa transportuje do systému ústredného vykurovania pomocou klasického obehového čerpadla. V nádobe kotla sú umiestnené elektródy, do ktorých sa privádza striedavý elektrický prúd o napätí 230V resp. 400V. Nárast teploty v elektródovom systéme je oveľa rýchlejší ako v klasickom špirálovom. Výkon kotla je závislý od vodivosti ohrievanej vody, ktorú spôsobuje koncentrácia obsiahnutých minerálov. Potrebám elektródového kotla vyhovuje voda z vodovodnej siete. Elektródové kotly pracujú po napojení do elektrickej siete na 230V, resp. 400V. Nevyžadujú žiadnu inú prípojku ani komínový vývod. Elektródové kotly je vhodné použiť na elektrické vykurovanie v rodinných domoch, rekreačných a iných spoločenských zariadeniach, bazénoch, zimných záhradách, ale aj výrobných priestoroch, kde nie je možné využiť zemný plyn.Elektródové kotly je možné využiť na klasické ústredné vykurovanie radiátormi, ale i na podlahové kúrenie. Je možné ich využiť v kombinácii s kotlami na tuhé palivo na udržanie dosiahnutej teploty v radiátoroch.

Firma SVET TEPLA, s.r.o. ponúka kotly rôznych výkonov, ktoré dokážu vykúriť priestor 75 -1 700 m3. Pripojenie kotla do systému je veľmi jednoduché. Kotol na vstupe a výstupe je opatrený závitovou spojkou. Predpokladaná životnosť kotla je cca 20 rokov.

napíšte nám

Vaše meno :

Váš email :

Váš telefón :

Kontrolný kód :

Správa :

kontakty

SVETTEPLA s.r.o.

Tajovského 2020 / 42

010 01 Žilina

Slovenská republika

info@svettepla.sk

IČO : 46742981

DIČ : 2023556282

IČ DPH : SK2023556282

Igor Ščamba

00421 905 569 430

Ing. Tatiana Kozarcová

00421 907 046 067

nájdete nás